Nieuwbouw of renoveren?

Wanneer het gaat om woningnood, dan wordt er vaak gedacht aan nieuwbouw. Niet zozeer het bouwen van nieuwe woningen, maar het opzetten van complete woonwijken buiten de bebouwde gebieden. Dat kan een oplossing zijn, maar in Nederland is het tegenwoordig steeds moeilijker om de ruimte te vinden. Vergeet niet dat een woonwijk een eigen infrastructuur en winkelvoorzieningen moet hebben om interessant te zijn voor nieuwe bewoners. Dat betekent dat er vaak veel meer bij komt kijken dan alleen het bouwen van huizen. Renoveren en aanpassen van bestaande panden is dan wellicht een betere optie. Wat zijn de voordelen en nadelen en hoe kan dit in Nederland opgepakt worden?

Voordelen en nadelen van nieuwbouw

Nieuwbouw zorgt vaak voor duizenden woningen in een keer. Het zijn omvangrijke projecten waarbij de architecten alles vrij in kunnen delen, zoals destijds gebeurd is in Flevoland bijvoorbeeld. Het is gemakkelijk om een idee op te zetten wanneer er nog helemaal niets is. Het nadeel is echter dat er weinig vrije ruimte in Nederland beschikbaar is en dat het opzetten van complete nieuwe woonwijken altijd veel geld kost en duur is. Zeker wanneer er ook een compleet nieuwe riolering gelegd moet worden en er een stroomnet aangelegd moet worden. Wanneer de voordelen en nadelen tegenover elkaar gezet worden, is het logisch dat er voorzichtig omgegaan wordt met de opties wanneer er nieuwbouw overwogen wordt.

Voordelen en nadelen van het aanpassen van bestaande panden

In Nederland zijn nog altijd veel woningen die eigenlijk geruimd moeten worden. Panden die niet aan de eisen voldoen, waar problemen zijn of woningen die om welke reden dan ook onbewoonbaar verklaard zijn. Dit zijn de panden die al op een goede locatie liggen en die alleen nog maar aangepast hoeven te worden. Dit kan een kleine renovatie zijn, maar het kan ook gaan om het compleet neerleggen van een gebouw om hier iets nieuws op te bouwen. Ook hier is een flink nadeel te vinden: voor omwonenden is het geen pretje en het afsluiten van volledige straten kan een flinke druk zetten op de infrastructuur. Daarnaast zijn er nagenoeg altijd meer kosten aan verbonden dan gedacht, zeker wanneer niet eerst geraadpleegd wordt bij een architect.

Wat is de beste optie in Nederland?

In Nederland is het onvermijdelijk dat beide aanpakken gebruikt moeten worden. Er is niet genoeg vrije ruimte om uitsluitend met nieuwbouw aan het werk te gaan. Tegelijkertijd zijn er niet genoeg mogelijkheden bij de bestaande panden die door het land staan. Aangezien de renovaties vaak opgepakt worden door particulieren met de hulp van architecten, kunnen de nieuwbouwprojecten opgepakt worden door de bedrijven. Ook hierbij spelen de architecten een grote rol die de nieuwbouw strategisch op moeten zetten. Met de huidige woningnood is het van groot belang dat de ruimte zo goed mogelijk gebruikt wordt zodat er zoveel mogelijk nieuwe woningen gebouwd kunnen worden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de omgeving of de bewoners zelf. En dat is geen gemakkelijke klus, zelfs niet voor de meest ervaren architecten onder ons.