De architect als antwoord op de woningnood

Niet alleen Nederland heeft te maken met woningnood. De flinke aanwas in Europa en het aantal migranten heeft ervoor gezorgd dat overal op het continent woningnood dreigt. Nederland loopt hierbij zoals gewoonlijk voorop. Er is weinig ruimte voor erg veel mensen, waardoor het een nijpend probleem is. Het bouwen van meer woningen lijkt de oplossing, maar is het niet. Wanneer er overal random woningen gebouwd worden, wordt het probleem alleen maar groter. Er moet namelijk ook gedacht worden aan de infrastructuur en de kwaliteit voor de mensen zelf wanneer we ineens gaan bouwen. Doen we dit niet, dan krijgen we een situatie zoals in de jaren ’60.

Wat gebeurde er in de jaren ’60?

In de jaren ’60 schoot de woningnood ineens de lucht in door het aantrekken van duizenden gastarbeiders. Ook had de groeiende economie zijn weerslag op het aantal kinderen dat geboren werd. Reden te meer om huizen bij te bouwen. Dit is niet op de meest ideale manier gedaan. Het bouwen van arbeiderswoningen die allemaal hetzelfde zijn, heeft niet bijgedragen aan een oplossing. Het heeft eerder gezorgd voor problemen. De arbeiderswoningen waren van betrekkelijk lage kwaliteit, boden weinig ruimte en maakten uitbreidingen zo goed als onmogelijk. De constructie is niet geschikt om verder op door te bouwen.

Hoe lost een architect dit op?

Een architect kijkt bij het opzetten en uitvoeren van een project niet alleen naar de opdracht. Hij of zij kijkt ook welke mogelijkheden er zijn om uit te breiden. Kijken we naar projecten rond de stad Groningen of in Drachten, dan is duidelijk te zien dat hier gebouwen neergezet zijn die bedoeld zijn om zoveel mogelijk mensen te kunnen huisvesten zonder in te leveren op de kwaliteit. Bekijk je het verschil tussen een wijk met arbeiderswoningen en deze gebieden, dan is duidelijk dat de ruimte veel beter gebruikt is op het moment dat er architecten ingeschakeld zijn. Overigens moeten we hier een kanttekening bij maken. Toen de arbeiderswoningen in de jaren ’60 gebouwd werden, was er haast en waren de materialen die we nu hebben nog niet beschikbaar. Ook was de kennis over het bouwen en de mogelijkheden nog lang niet zo ver als dat het nu is. We kunnen het nu beter.

Naar de toekomst

Kijken we naar de toekomst, dan kunnen we zien hoe belangrijk de architect wordt. We willen allemaal een goede woning, maar we willen niet heel Nederland volgebouwd hebben. Daarom moeten we op zoek naar slimme oplossingen en praktische invulling van de beschikbare ruimte. Daarbij wordt het de vraag of het niet hoog tijd wordt om de bestaande woningen te ruimen die niet voldoen aan de huidige eisen en standaard. Daar is namelijk meer winst te boeken dan bij het doorbouwen buiten de steden en dorpen, zeker wanneer het aangepakt wordt door een architect die hier ervaring mee heeft. HetConsort houdt de ontwikkelingen op dit gebied in ieder geval scherp in de gaten, omdat we mogelijke kansen niet mogen en kunnen laten liggen.