FloraHolland start bouw geluidswal

Op het terrein van de bloemenveiling van FloraHolland te Aalsmeer is begonnen met de bouw van een geluidswal. Doordat het veilingterrein grenst aan een woonwijk, wilde de opdrachtgever een visueel aantrekkelijk alternatief. Uit de voorstellen van het ArchitectenConsort is er gekozen voor een geluidswal die aan bedrijfszijde wordt uitgevoerd in metalen, antraciet kleurige, beplating voorzien van een lichte horizontale streep. Over een ruime kilometer lengte zal aan de bewonerszijde de wal uitsluitend  natuurlijke begroeiing van sterke klimplanten krijgen, zoals de Hedera en de Clematis.

FloraHolland start bouw geluidswal