BREEAM-experts van AC opgeleid

Peter Couwenbergh (directeur) en Edgar Bosman (senior architect) van het ArchitectenConsort zijn aangewezen als BREEAM-expert door de Dutch Green Building Council (DGBC).

ArchitectenConsort ziet al jaren de noodzaak van meer duurzame architectuur en dat uit zich in gebouwen met een hoge mate van duurzaamheid, zoals het ecologische woningbouwproject in Malden. De integratie van duurzame maatregelen dient vroegtijdig in het proces ingezet te worden. Een BREEAM-expert draagt hier mede zorg voor.

De DGBC hanteert de in Groot-Brittanie ontwikkelde BREEAM-methodiek om Nederlandse gebouwen en gebieden te beoordelen op de mate van duurzaamheid. Door middel van de methodiek wordt duurzaam bouwen meetbaar en door middel van het certificaat wordt duurzaam bouwen zichtbaar.

BREEAM-experts van AC opgeleid