Hybride tuinbouw gebouw

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van ruimte in Nederland. Meer mobiliteit, individualisering en een groeiende behoefte aan vrijetijdsbesteding verhogen de druk op de ruimte. Om de kwaliteit van het landschap te waarborgen zal er steeds creatiever en slimmer met ruimte moeten worden omgesprongen. Voor de glastuinbouw sector heeft ConsortArchitects in samenwerking met adviseur Hillenraad het hybride tuinbouw gebouw ontwikkeld.

Hybride tuinbouw
het ontwikkelde multifunctionele gebouw is modulair van opzet