Brownfields

Oude vuilstortplaatsen of andere braakliggende vervuilde grond, ook wel brownfields genoemd, hebben vaak een negatief imago. Onterecht. Want door de ligging, veelal aan de rand van de stad en nabij infrastructurele netwerken, hebben zij grote potentie.

Schaarse ruimte benutten

Het is een gemiste kans dat veel brownfields getransformeerd worden in een recreatiegebied. Zeker met het oog op de schaarse grond in stedelijke gebieden. De hoge kosten voor het schoonmaken van de grond zorgen ervoor dat het gebied nadien gewoonweg niet meer exploiteerbaar is. Maar daar komt een kentering in. Met de recente ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en grondreinigingstechnieken is het wel degelijk mogelijk een oude vuilstortplaats een tweede leven te geven.

Brownfields
door de ligging hebben zij grote potentie